เปลี่ยนรหัสผ่าน

  • 1. เข้าสู่ระบบ sabai99
  • 2. กด Play Now
  • 3. กดที่สัญลักษณ์ลูกศร มุมบนขวา
  • 4. กด เปลี่ยนรหัสผ่าน
  • 5. กรอกรหัสผ่านเก่า และ รหัสผ่านใหม่
  • 6. กด ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
  • 7. เข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งด้วยรหัสผ่านใหม่